Html Mail Gönderimi

Bazen html kodlarını mail olarak göndermemiz gerekebilir. Biz de bu makalede ASP.NET dilini kullanarak html kodlarıyla yapılmış mail şablonumuzu göndermeyi öğreneceğiz.

Öncelikle mail gönderimi için kullanacağımız metodumuzu yazalım.

public bool EmailGonder(string Konu, string Mesaj, string AliciEmail, string AliciAdi)
{
    System.Net.Mail.MailAddress gonderen = new System.Net.Mail.MailAddress("~GonderenMail~", "~GonderenAdi~");
    System.Net.Mail.MailAddress alan = new System.Net.Mail.MailAddress(AliciEmail, AliciAdi);
    System.Net.Mail.MailMessage eposta = new System.Net.Mail.MailMessage(gonderen, alan);
    eposta.IsBodyHtml = true; //html kodların gönderimine izin veriyoruz.
    eposta.Subject = Konu;
    eposta.Body = Mesaj;
    System.Net.NetworkCredential auth = new System.Net.NetworkCredential("~mailadres~", "~parola~");
    System.Net.Mail.SmtpClient SMTP = new System.Net.Mail.SmtpClient();
    SMTP.Host = "~MailSonucusu~";
    SMTP.UseDefaultCredentials = false;
    SMTP.Credentials = auth;
    SMTP.Port = 587; //Eğer webmail kullanılıyorsa port nosu yazılmaz.
    SMTP.EnableSsl = true; //Eğer webmail kullanılıyorsa ssl sertifikası yazılmaz.
    SMTP.DeliveryMethod = System.Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network;
    try
    {
      SMTP.Send(eposta);
      return true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      return false;
    }
}

Yukarıda yazdığımız metodumuz da
~GonderenMail~ => bu alan giden mail de gönderen alanında görünmesi istenen mail adresi yazılır.
~GonderenAdi~ => bu alan giden mail de gönderen alanında görünmesi istenen başlık yazılır.
~mailadres~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail adresi yazılır.
~parola~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail adresinin parolası yazılır.
~MailSonucusu~ => bu alan mail göndermi için kullanılacak olan mail sunucusu yazılır.
Not: Eğer mail sunucu web mailden kullanılıyorsa SMTP.Port ve SMTP.EnableSsl alanlarını yazmamıza gerek yoktur. Yazılırsa mail gönderimi hata verir.

Daha sonra mailimizi sayfa yüklenirken gönderme işlemini yapmayı görelim.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string GonderilecekMail = "omer[at]omerbili.com.tr";
    string GonderilecekAdSoyad = "Ömer Bili";
    string MesajSablon = "";
    string MailKonu = "Deneme Mail";
    if (EmailGonder(MailKonu, MesajSablon, GonderilecekMail, GonderilecekAdSoyad) == true)
    { //Bu koşulda mail bilgilerini veriyoruz ve mail gönderildiyse bize true değeri dönecektir.
      Response.Write("Mail gönderildi!");
    }
    else
    {
      Response.Write("Mail gönderilirken bir hata oluştu.");
    }
}

Takıldığınız yerde soru sorabilirsiniz. Sorularınıza hemen yanıt verilecektir.
Kolay Gelisn.

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum