ASP.NET COOKIE KULLANIMI

Çerez, isteğe bağlı değerlerin, geçerlilik tarihleri, domain ve yol bilgileri ile birlikte isim-değer çifti şeklinde tutulduğu ufak veri alanlarıdır. İstemcinin bilgisayarında ufak dosyalar şeklinde muhafaza edilirler. JavaScript ile üzerinde işlem yapılabilmesine rağmen script tabanlı değildir. Çerez, HTTP sunucusunun hem istemci hem de sunucu tarafından erişilebilen bir özelliğidir/işlevidir.
Cookies Oluşturalım:
    public void CookieOlustur()
    {
      try
      {
        HttpCookie myCookie = new HttpCookie("Cerezim");
        myCookie["CerezimuserName"] = "omerbili";

        myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(10);
        Response.Cookies.Add(myCookie);
        Alert("Cookie başarıyla kaydedildi.");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Alert(ex.Message);
      } 
    }

Cookies Okuyalım:
    public string CookieOku()
    {
      try
      {
        if (Request.Cookies["Cerezim"] != null)
        {
           return Request.Cookies["Cerezim"]["CerezimuserName"];
         }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Alert(ex.Message);
        return null;
      }
    }

Cookies Silelim:
    public void CookieSil()
    {
      if (Request.Cookies["Cerezim"] != null)
      {
        HttpCookie myCookie = new HttpCookie("Cerezim");
        myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1d);
        Response.Cookies.Add(myCookie);
      }
    }

İlgili Konular

Yorum Yap

Boş Geçilmez
Boş Geçilmez
Boş Geçilmez

0 Yorum